Huvudmeny

Valbara kurser på OPUS-programmet, termin 5

Under det tredje läsåret, termin 5, ingår två valbara kurser i en omfattning om 7,5 + 7,5 högskolepoäng i OPUS-programmet.

OPUS-programmet erbjuder nedanstående två kurser som även ger möjlighet till praktik för dem som önskar detta, då på eget initiativ. En del av kurserna läses på skolan även under praktik.

  • Etik och hållbar utveckling i arbetslivet, 7,5 hp
  • Utvärdering, 7,5 hp

Andra möjligheter som ges är att:

  • Läsa kurser vid annat lärosäte eller vid Högskolan i Borås 7,5-15 hp
  • Läsa terminen utomlands
  • Tillgodoräkna tidigare läst kurs/-er som är relevant för yrkesområdet.

Kursen/-erna ska ha ämnesmässig relevans så som kurser inom ämnesområdena psykologi, sociologi, pedagogik, ekonomi, juridik. Det kan tex. behandla kurser inom ledarskap, projektledning, kommunikation, arbetsmiljö, konfliktlösning. Det är dock viktigt att tänka på att kursens-/ -ernas innehåll inte överlappar OPUS ordinarie kurser.

Så här går du tillväga:

* Fyll i webbformuläret nedan med dina val senast 15/4

* Du som önskar läsa andra fristående kurser på HB eller annat lärosäte söker dessa på www.antagning.se senast 15/4 samt lämna in blanketten Ansökan om godkännande av valbar kurs

Uppgifterna i anmälningsformuläret kommer att behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen (PuL).

Formulär valbara kurser

Har sökt och ska läsa andra fristående kurser: *

Utlandsstudier: *