Huvudmeny

Behandling av uppgifter enligt Personuppgiftslagen (PuL)

Uppgifterna i formuläret kommer att behandlas i en databas som Kommunikation har tillgång till. Uppgifterna i databasen kan föras över till excel där uppgifter blir sökbara och kommer att hanteras av utbildningsadministratören.

Uppgifterna kommer även att skickas som e-post till utbildningsadministratören.

Läs mer om personuppgifter och personuppgiftslagen.

Tillbaka till valbara kurser