Huvudmeny

VFU Sjuksköterskeprogrammet


Läs först frågor & svar

Som student på SSK-programmet är det under termin 2, 4 och 5 som du kommer att vara ute i praktik, samt vid slutexaminationen under termin 6. Studietiden under VFU:n är 35 timmar/vecka och följer handledares schema, vilket innebär kvällar och helger och ibland natt.

Våra platser finns i första hand inom det som tidigare hette Södra Älvsborg. För den slutna vården ingår Borås och Skene lasarett (extern länk) och Alingsås lasarett (extern länk) 

Termin 2

Ni skall göra VFU under 5 veckor och skall bli godkända i den nära vården av patienten som att hjälpa till att duscha, tvätta och att mata. Det är något sjuksköterskan måste kunna, för att veta vad som skall/kan delegeras. Övningar på skolan – på kliniskt träningscentrum, KTC, görs innan ni kommer ut i verksamheten. Den här nära vården är mycket viktig för vårdrelationen.

Ni kommer att gå med en undersköterska, då det idag är den vårdpersonal som vanligast utför den nära vården. Förutom att bli handledd av undersköterskan, kommer ni att få kontakt med en sjuksköterska, som tar prover mm och som det också är meningen att ni skall reflektera med och fundera tillsammans med kring sjuksköterskans roll i vården.

Även om ni råkar ha lång erfarenhet av vårdarbete, ges ingen tillgodoräkning av dessa veckor. Se det i stället som ytterligare en erfarenhet med tanke på den kommande yrkesrollen. Fundera på kopplingen mellan teori och praktik!

VFU kommer att vara förlagd inom kommunen och på sjukhus. Ibland finns några platser på Alingsås lasarett, som annars tar emot termin 4. På sjukhuset i Borås har vi några utbildningsvårdavdelningar, UVOR. Vårt närområdet inom den kommunala vården omfattar Borås stad med omkringliggande kommuner t ex Svenljunga, Mark och Ulricehamn. 

I god tid innan vill vi veta vilken vårderfarenhet ni har, var ni arbetat och under hur lång tid er erfarenhet sträcker sig. Dessutom är det viktigt att vi vet var ni bor, då folkbokföringsadressen inte alltid är där ni bor under utbildningen.

Termin 3

Under denna termin sker träning av praktiska moment på KTC. Ni studenter får öva och bli godkända på praktiska moment som att sätta en kateter, PVK mm.  Allt för att förbereda er inför VFU i termin 4.

Termin 4

Under termin 4 gör ni 9 veckor inom somatisk vårdavdelning. Avdelningarna finns både på Borås och Alingsås lasarett. Inom de somatiska avdelningarna har vi några UVOR. På dessa avdelningar går ni flera studenter, vilket gör att ni kan samverka med varandra.

4 veckor inom psykiatrisk omvårdnad. Inom psykiatrin har vi två utbildningsvårdavdelningar på Borås lasarett, där VFU integreras med teori och tidsmässigt sträcker sig över 7 veckor. Övriga avdelningar finns på Borås lasarett.  Sedan finns det några öppenvårdsmottagningar i Boråsområdet och i de närmaste kommunerna.

För att få gå ut på VFU inom psykiatrin, måste ni skaffa er ett utdrag ur brottsregistret, som inte får öppnas. I stället får ni lägga detta i ett nytt kuvert, med adress till:

Studierektor Eva-Britt Wüstenhagen
Södra Älvsborgs Sjukhus - HR-staben - Campus SÄS
501 82 Borås

Termin 5

Här får ni prova på hur det är att arbeta på en vårdcentral i 3 veckor och själva se hur många olika verksamheter en vårdcentral kan erbjuda och vilka yrken som samverkar. 

Under 3 veckor har ni också möjlighet att upptäcka vad personalen i hemsjukvården arbetar med. Många är ni studenter som kommer att upptäcka hur vården har förändrats och vilka arbetsuppgifter sjuksköterskan arbetar med. Det är ofta till patientens hem och till hemsjukvården ni har skickat patienterna från vårdavdelningarna. Den mesta rehabiliteringen sker hemma, så det vill till att det fungerar med samverkan vad gäller vårdcentral, hemsjukvård, hemtjänst, fysio- och arbetsterapi. 

I termin 5 det finns dessutom en kurs med simulering som hålls på KTC, så att ni tränas på olika scenarier vad som kan hända inom vården. Detta för att ni skall vara mer förberedda för vården.

Termin 6

Under den här terminen har ni de sista arbetspassen VFU. Det kallas klinisk slutexamination. Då skall ni bevisa att ni är färdiga för att arbeta som sjuksköterskor. Här handlar det om 10 arbetspass, varav de sista 5 är de som ni blir bedömda på. För närvarande använder vi ortopeden i Borås, Skene lasarett och avdelning 8 i Alingsås för er VFU.

Särskilda skäl

Det finns något vi kallar särskilda skäl, vilket innebär att ni av någon anledning behöver vara närmare ert hem under VFU. Oftast handlar det om de studenter som kommer från Göteborg med omnejd. Skälet skall vara att något har hänt, efter att ni blev antagna och började här och som påverkar er livssituation t ex sjukt barn. Ni fyller då i en blankett och ansöker i god tid om detta. Vi kan aldrig lova en viss VFU-plats, men vi gör vad vi kan för att hjälpa er.