Huvudmeny

VFU Sjuksköterskeprogrammet


Läs först frågor & svar

Som student på SSK-programmet är det under termin 2, 4 och 5 som du kommer att vara ute i praktik, samt vid slutexaminationen under termin 6. Studietiden under VFU:n är 35 timmar/vecka och följer handledares schema, vilket innebär kvällar och helger och ibland natt.

Våra platser finns i första hand inom det som tidigare hette Södra Älvsborg. För den slutna vården ingår Borås och Skene lasarett (extern länk) och Alingsås lasarett (extern länk) Platser utanför Västra Götalandsregionen kan också bli aktuella.

Termin 2

Praktiken i allmän omvårdnad omfattar 5 veckor och praktikplatsen kan vara inom den slutna vården eller kommunen. Vi har tre utbildningsvårdavdelningar (UVA), rehabiliteringskliniken (patienter med stroke, amputationer och förvärvade hjärnskador) Medicin 4 UVA (njursjukdomar, diabetes) och UVA Alingsås (stroke, resp. och hjärtsjukdom). Samtliga tar gärna emot studenter utan eller med liten erfarenhet av vården. Att lära sig reflektera över upplevda händelser är viktigt.

Termin 4

För somatisk omvårdnad pågår praktiken under 9 veckor. Samtliga ska göra den inom den slutna vården. Här utnyttjar vi även M4 UVA och UVA Alingsås tar emot studenter i termin 4. Psykiatrisk omvårdnad kan studeras på UVA avd. 1 och 3 (bipolär sjukdom) under 8 veckor – teori och praktik varvad. Övriga studenter är ute på praktik under 4 veckor. Platser finns både inom den slutna och den öppna vården.

Termin 5

Alla studenter i termin 5 går kursen hälsobefrämjande och förebyggande vård  samt kursen komplex vård. Båda kurserna innehåller tre veckors praktik på vårdcentral respektive inom hemsjukvård. Inom hemsjukvården har vi också en utbildningsenhet för våra studenter, KUVO (kommunal utbildningsenhet inom vård- och äldreomsorg i Alingsås).