Huvudmeny

Medicinsk UVA

Medicinsk utbildningsvårdsavdelning (Med UVA) har inriktning mot njursjukvård, gastroenterologi och allmän medicin Studenterna är knutna till en patientgrupp med tillhörande vårdteam som består av sjuksköterska, undersköterska och en eller två studenter på olika nivåer. Studenten handleds av sjuksköterska och undersköterska i teamet men det finns utsedd handledare med ett övergripande bedömningsansvar. Under några veckor handleds studenterna i par.

  • Studenten arbetar dagligen med ett speciellt utarbetat reflektionsblad. Skriftlig reflektion av dagen görs av studenten och sen ska handledaren skriftligt reflektera tillbaka till studenten.
  • Seminarier med vårdvetenskapliga teman där studenten skriver ner en händelse som sedan reflekteras över i grupp (leds av adjunkt)
  • Case med studenterna (leds av adjunkt)
  • Kontinuerligt utbildningar för både studenter och personal (adjunkt och övrig personal).
  • Reflekterande grupphandledning med personalen (leds av adjunkt)
  • Artikelgranskning eller kompetensutveckling för all personal 4-5 gånger per termin (leds av Klinisk lektor/adjunkt).