Huvudmeny

Ortopedisk UVA 

Ortoped-UVA finns i team 1 på Ortopedavdelning E 51 på Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS). Ortoped-UVA har 8 vårdplatser för patienter med en ortopedisk diagnos, akut ortopedi. På avdelningen arbetar läkare, sjuksköterskor, undersköterskor och sekreterare. Även sjukgymnast och arbetsterapeut är knutna till avdelningen. Ortoped-UVA är ett samarbete mellan Högskolan i Borås och SÄS. Två kliniska adjunkter och en klinisk lektor är knutna till enheten.

Studenten som går sista terminen gör tio dagars verksamhetsförlagd utbildning. Redan från första dagen tar studenten ansvar för egna patienter. Studenten har ett primärt omvårdnadsansvar för två till tre patienter.  Studenten förväntas planera, utföra, utvärdera, dokumentera och reflektera kring patientens omvårdnad. Det ges regelbundet tillfälle för reflektion med fokus på studentens upplevelser och erfarenheter i vårdandet. Under de sista fem dagarna görs en examination av studentens kliniska kompetens. Både student och handledare gör en bedömning av studentens prestationer. Dessa dokumenteras i en dagbok som är underlag vid det avslutande examinationssamtalet där även den kliniska adjunkten är med.

En tillåtande miljö eftersträvas på UVA där alla frågor kan och får ställas. Handledaren ger kontinuerlig feedback till studenten som uppmuntras till eftertanke och reflektion.

Studenterna arbetar tillsammans med andra studenter, tränar sig i kommunikation och arbetsfördelning samt ser varandra som resurser. Målsättningen är att studenten upplever UVA som om det är deras ”egen avdelning.”

Kontakt

Huvudhandledare
Mattias Reimer
Tfn 033-616 33 80
E-post: mattias.reimer@vgregion.se

Klinisk Adjunkt

Maria Claesson

maria.claesson@hb.se

Klinisk adjunkt
Christina Olofsson
Tfn 033-435 47 68
E-post: 
christina.olofsson@hb.se

Klinisk Lektor

Camilla Eskilsson

Tfn 033-4354756

E-post: camilla.eskilsson@hb.se