Huvudmeny

Psykiatrisk UVA


Psykiatrisk utbildningsvårdavdelning består av två vårdavdelningar, båda inriktade på att vårda patienter med förstämningssyndrom. Avdelningarna har sammanlagt 28 vårdplatser. På avd. 1 arbetar personalen i lag. På avd. 3 finns det en UVA enhet och där arbetar tre skötare, två sjuksköterskor och en huvudhandledare.

Verksamhetsförlagda utbildning (VFU) inom psykiatrin blir aktuellt för studenterna under termin 4. På Psyk UVA sker en utökad integrering mellan teori och vårdpraxis genom att kursinnehållet i psykiatrisk vård inhämtas i sin helhet på UVA. Konkret innebär detta att både teori och praktik görs på Psyk UVA. Undervisningen sker i tre steg; teoretisk genomgång, praktiskt genomförande, teoretisk uppföljning.

Specifikt för Psyk UVA

  • En pedagogisk grundsyn som lyfter fram studenten som aktivt kunskapssökande och som betonar att lärandet sker i relationen i det vårdande sammanhanget där studenter, vårdare och patienter är involverade
  • Studenter deltar i föreläsningar och uppföljande seminarium med reflektion som tar sin utgångspunkt i patientens berättelse
  • Majoriteten av vårdpersonalen har gått en skräddarsydd handledarutbildning benämnd ”Studenthandledarutbildning med inriktning mot psykiatrisk utbildningsvårdavdelning”
  • Adjunkter har 1,5 tim. processhandledning med bashandledarna och huvudhandledarna per vecka.

Adjunkter har reflektion med handledarna 1 gång i veckan