Huvudmeny

Rehabiliteringsklinikens UVA

Rehabiliteringsklinikens utbildningsvårdavdelning (Rehab UVA) består av två vårdavdelningar med totalt 37 vårdplatser.

Studenten gör sin verksamhetsförlagda utbildning (VFU) på Rehab UVA under sin andra termin och då handlar VFU främst om att lära sig att möta och tillgodose patientens basala omvårdnadsbehov. På Rehab UVA är studenterna inte knutna till en personlig handledare utan följer ett vårteam som ansvarar för en patientgrupp. Vårdteamet består av sjuksköterska och undersköterska som båda handleder studenten.

Fokus ligger på grundläggande omvårdnad. Progressionen visar sig i att studenterna efter hand får ta ett allt större ansvar för den grundläggande omvårdnaden för en eller flera patienter. 

Specifikt för Rehab UVA

  • Reflektionen har en central plats vid lärandet och sker dagligen mellan student och handledare samt varje vecka mellan studerande och klinisk adjunkt.
  • Studenten arbetar dagligen med ett speciellt utarbetat reflektionsblad. Skriftlig reflektion av dagen görs av studenten, handledaren lämnar därefter skriftlig reflektion tillbaka till studenten.
  • Klinisk adjunkt har varje vecka reflekterande grupphandledning med personal.
  • Varje vecka arbetar studenterna med casemetoden utifrån en patientberättelse där man reflekterar omkring en omvårdnadssituation med vårdvetenskaplig förankring tillsammans med adjunkt och huvudhandledare.

Kontinuerliga utbildningar i både vårdvetenskap och medicinsk vetenskap för både studenter och personal (adjunkt och övrig personal).