Huvudmeny

VFU-dokument

Här hittar du dokument som är relevanta inför och under din praktikperiod.

 

Avtal för verksamhetsförlagd utbildning i Västra Götalandsregionen

Avtal VFU VG-Regionen

Studentinformation inför verksamhetsförlagd utbildning

Presentation av student
Mål inför verksamhetsförlagda studier

Vaccinationer och sjukvårdshygien

Information om sjukvårdshygien och vaccination för studenter

Verksamhetsförlagda studier

Ansökan om verksamhetsförlagda studier utanför avtal

Bedömningsunderlag och handledningsplaner grundnivå/SSK

Bedömning och manual för AssCe grundnivå

Daganteckning för SSK-student

Bedömningsunderlag avancerad nivå/specialistutbildningar

Bedömning AssCe avancerad nivå
Manual för bedömning av AssCe avancerad nivå

Tystnadsplikt och sekretessbestämmelser

Sekretess

Parkeringstillstånd på SÄS

Studenter kommer i fortsättningen inte få gratis parkering under sin VFU på SÄS. De kan köpa parkeringskort i Bokningsbyrån på samma villkor som anställda mot uppvisande av lånekort från kliniken.