Huvudmeny
Tolkförmedling Väst

Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund som bedriver språktolkförmedling och översättningsservice.

Förbundet bildades för att stärka allas rätt till lika tillgänglig och rättssäker service och vård genom god tillgång på kvalificerade tolktjänster av hög kvalitet.

Vi leds av en direktion (förbundsstyrelse) som består av förtroendevalda från medlemskommunerna och Västra Götalandsregionen.

Verksamheten styrs av en förbundsordning och lyder under kommunallagen.

Länk till Tolkförmedling Västs webbplats