Huvudmeny
Marks kommun

Bemanningsenheten i Marks kommun rekryterar timvikarier inom vård & omsorg. Verksamheter som Äldreomsorg/Hemtjänst, funktionshinderverksamhet, socialpsykiatri, personlig assistans och flyktingverksamhet.

Sjuksköterskeorganisationen rekryterar och är arbetsgivare för sjuksköterskor inom kommunens verksamheter.

Länk till Marks kommuns webbplats