Huvudmeny
Alingsås lasarett

Alingsås lasarett är framtidens akutsjukhus med närvårdsprofil. Vårt arbete utgår från patienternas behov och vi har en helhetssyn på både patient och organisation, där patienten är medaktör i sin vård och behandling. Vid sjukhusets akutmottagningen bedrivs akutverksamhet för medicin- och kirurg/ortopedpatienter. Vi bedriver också slutenvård och öppenvård inom medicin, kardiologi, kirurgi, urologi och ortopedi.

Våra medarbetares engagemang är en stor tillgång och en förutsättning för arbetet med att utveckla vården på sjukhuset. Hos oss får du möta en bredd av patienter och patientdiagnoser.
 
Vi söker sjuksköterskor, sjuksköterskor med specialistutbildning inom IVA, operation och anestesi samt akutsjukvård mm, röntgensjuksköterskor, undersköterskor och medicinska sekreterare.

Länk till Alingsås lasaretts webbplats