Huvudmeny
IKKAB

IKKAB erbjuder elkonsulttjänster inom energi & elkraft, installation samt föreläsningar. I december 2006 startades IKKAB av Stefan Svahn, Patrik Carlén och Andreas Wiman. Tiden går och IKKAB växer i takt med den, vi blickar framåt samtidigt som vi står med stadiga fötter i nutiden. Vi är det personliga konsultföretaget där närheten till kunden prioriteras. IKKAB ska kännetecknas av att ge alla projekt extra uppmärksamhet och omsorg, vilket medför att projekten överstiger uppdragsgivarens förväntningar på praktiska och funktionsdugliga lösningar. Vår filosofi är att alltid tänka efter före, på så sätt vet vi att vi skapar ett mervärde för er som kunder. Vi eftersträvar att alltid vara så effektiva som möjligt; ekonomiskt, tidsmässigt och kvalitetsmässigt.

Vi är en konsultbyrå som består av drivna och branschkunniga personer i blandade åldrar med mångårig samlad erfarenhet.

Vi är en komplett elkonsult som jobbar inom alla spänningsområden. Vi har kompetensen inom bland annat stamledningar, regionnät, lokalnät, lågspänningsnät, stationer, vindkraft, ställverk, kraft, belysning, teletekniska system, säkerhetssystem m.m. För mer information, se våra tjänsteområden energi & elkraft, installation samt föreläsningar.

Länk till IKKABs webbplats