Huvudmeny
Kungälvs sjukhus

Kungälvs sjukhus – ett sjukhus i utveckling

Kungälvs sjukhus är ett akutsjukhus beläget ett par mil norr om Göteborg. Vid Kungälvs sjukhus bedrivs både akut och planerad vård inom Geriatik- och rehabilitering, Kirurg- och ortopedi, Medicin och psykiatri. Sjukhusets storlek gör att det finns en bredd i verksamheten samtidigt som det finns möjlighet till specialisering. Närheten mellan de olika klinikerna på sjukhuset, samt till kollegor och patienter, främjar ett gott samarbete över klinik- och avdelningsgränserna.

Sjukhuset håller på med att byggas till med nya vårdavdelningar, varpå de befintliga vårdavdelningarna successivt byggas om till motagning.

Länk till Kungälvs sjukhus webbplats