Huvudmeny
Optidev AB

Optidev är en av de ledande aktörerna i Sverige på att leverera kostnadseffektiva lösningar med fokus på transport, logistik och persontrafik. Vi erbjuder hela värdekedjan, inom både hårdvara och mjukvara då vi utvecklar, implementerar och levererar robusta mobilitetslösningar för insamling av affärskritisk information. Optidev möjliggör spårbarhet i realtid i olika former och syften. Allt för att i slutändan effektivisera och förenkla arbetsvardagen inom olika verksamhetsområden inom transport och logistikbranschen.

Länk till Optidevs webbplats