Huvudmeny
Värnamo kommun

Värnamo vill växa, om 20 år vill vi vara 40 000 invånare. Men vi vill inte växa på vilket sätt som helst. Vi vill leva vår värdegrund och bygga framtiden på fyra kriterier: hållbarhet, attraktivitet, trygghet och tillväxt. Värdegrunden innebär att vi oavsett uppdrag, roll och funktion är vår gemensamma uppgift att:

 •  Sätta behov och intresse hos de vi är till för i centrum
 •  Ta ett aktivt ansvar för att utveckla verksamheten och oss själva
 •  Samverka och ta tillvara varandras kompetenser
 •  Respektera varandras åsikter, roller och funktioner
 •  Verka för att alla ska uppleva arbetsglädje, kunna sätta in sitt arbete i ett större sammanhang, trivas och känna yrkesstolthet.

Vi är idag 2 700 tillsvidareanställda i över 200 yrken och vi vill bli fler. Verksamheten bedrivs från den 1 januari 2017 i nio förvaltningar:

 •  barn- och utbildningsförvaltningen
 • kommunledningsförvaltningen
 • kulturförvaltningen
 • medborgarförvaltningen
 • samhällsbyggnadsförvaltningen
 • omsorgsförvaltningen
 • serviceförvaltningen
 • tekniska förvaltningen
 • upphandlingsförvaltningen

Länk till Värnamo kommuns webbplats