Huvudmeny
Arbeta på STARK-dagen

Arbeta på STARK-dagen

Vi är i behov av studenter som kan ge en hjälpande hand. Sysslorna är många och det finns tillfälle att jobba före, under och/eller efter STARK-dagen. Självfallet ersätts ni ekonomiskt i enlighet med Högskolan i Borås kollektivavtal för studentambassadörer.

Mässvärdar: Ansvarar för en informationsdisk och är ofta första kontakten en utställare eller besökare har på STARK-dagen. Jobbet består i att ge ett trevlig och hjälpsamt bemötande.

Logistikvärdar: Ansvarar för att lokalerna ställs i ordning och monterplatser markeras. När dagen är över ska lokalerna återställas. 

Lounge- och garderobsvärdar: Ansvarar för utställargarderoben samt ser till att det finns en trevlig lounge för utställare behöver en fikapaus från mässan.  

Företagsvärdar: Ansvarar för ett eller ett par specifika företag och ser till att de får den praktiska hjälp de behöver. Målsättningen är att varje företagsvärd tar hand om ett företag kopplat till sitt studieområde.

Låter någon av ovanstående poster lockande? 

Skicka din ansökan till kommunikation@hb.se redan idag! Ange ditt namn, utbildning, kontaktinformation, om du har tidigare erfarenheter av liknande sysslor och vilken STARK-värdpost du är intresserad av. Givetvis går det även bra att höra av sig om du har frågor rörande värdskap eller STARK-dagen som helhet.