Huvudmeny
Skrivbord med dator

2017-12-14

Ladok Student – hur påverkar det nya systemet mig som student?

Ladok Student är en webbtjänst som du som student möter när du bland annat vill anmäla dig till en tentamen, registrera dig på en kurs, se dina studieresultat eller skriva ut ett studieintyg. Under hösten har uppdateringar av systemet gjorts och det kan påverka din användning av Ladok Student.

I september uppdaterades studiedokumentationsportalen Ladok. Systemet är fortfarande under utveckling och det kommer att ske löpande uppdateringar under hela 2018. Under införandet av det nya systemet uppstod fler problem än förväntat vilket bland annat har påverkat registrering till tentamenstillfällen och betygssättning av studenter. 

– Det har varit högt tryck på supporten på högskolan och vår första prioritet är att allt ska fungera normalt för studenter, berättar Thomas...