Huvudmeny

Elin kollar in


På högskolan finns det en idrottsförening för studenterna. Följ med Elin när hon kollar in vad de har för sig en måndagskväll i mars.

Bild på dator och kamera som symboliserar digital handel

2017-01-19

Ny masterutbildning i digital handel

Hösten 2017 startar det nya masterprogrammet Management av digital handel. Syftet är att förse distanshandelsföretag med stärkt spetskompetens.

–Många handelsföretag har ett uttalat behov av en utbildning i Borås som kan bidra med avancerad kompetens inom de områden som är viktiga för deras verksamheter, säger Daniel Hjelmgren som är studierektor och har huvudansvar för det nya masterprogrammet. Idén kommer från näringslivet Masterprogrammet vänder sig till studenter som vill fördjupa sina kunskaper i aktuella frågor som berör digital handel. Digital handel innefattar distanshandel, men handlar även om att vanliga butiker idag blir...