Huvudmeny

Terminstider

Terminstiderna fastställs av högskolans rektor och är samma för alla utbildningar vid akademin.

Periodindelningar kan skilja sig åt och information om indelningar återfinns då på respektive akademis sida:

Terminsindelning

Vårterminen  2016 - 2016-01-18 -- 2016-06-05
Höstterminen 2016 - 2016-08-29 -- 2017-01-15
Vårterminen  2017 - 2017-01-16 -- 2017-06-04
Höstterminen 2017 - 2017-08-28 -- 2018-01-14
Vårterminen  2018 - 2018-01-15 -- 2018-06-03
Höstterminen 2018 - 2018-09-03 -- 2019-01-20
Vårterminen  2019 - 2019-01-21 -- 2019-06-09
Höstterminen 2019 - 2019-09-02 -- 2020-01-19
Vårterminen  2020 - 2020-01-20 -- 2020-06-07
Höstterminen 2020 - 2020-08-31 -- 2021-01-17