Huvudmeny

Styrelsen

Styrelsen år 2017 består av:

Ordförande: Phyllis Hahn

Vice ordförande: Maria Agetorp

Resursansvarig: Erik Tapper

Ledamöter: Carolina Edfeldt, Katrine Eriksen, Sara Hjälmeby, Stina Björquist

E-post: hallbarstudentboras@gmail.com