Huvudmeny

Kriterier för bedömning av HU-integration i kurser

Det ska utifrån kursplanen vara tydligt att hållbar utveckling är integrerat i kursen och är kopplat till utbildningens ämnesområden. Hållbar utveckling ska framgå av mål och innehåll samt ska examineras.

Studenterna ska ges möjlighet att
- reflektera och problematisera kring hållbar utveckling som fenomen
- reflektera och problematisera kring utbildningens ämnesområden och/eller professionsrollen utifrån hållbar utveckling.

Undervisningsformer ska präglas av studentdelaktighet samt stimulera till kritiskt tänkande och ett agerande som främjar hållbar utveckling.

Dessutom bör följande behandlas:

  1. konkurrerande perspektiv och målkonflikter mellan olika intressen och behov utifrån förhållningssättet hållbar utveckling
  2. frågeställningar inom ämnet kring hur förutsättningar skapas för en hållbar utveckling; miljömässigt, socialt och ekonomiskt.   
  3. olika dimensioner av hållbar utveckling utifrån ett helhetsperspektiv  och med ett flervetenskapligt angreppssätt.

I kurser på avancerad nivå ställs högre krav på ämnesanknuten reflektion och problematisering än i grundläggande kurser.

Kriterier för att HU-diplomera kurser (pdf)