Huvudmeny
Bild på ett grönskande träd på Sandgärdets innergård

Miljöledningssystem

Miljöledningssystemet är ett verktyg som vägleder organisationen att fördela ansvar, prioritera, kommunicera, följa upp och kontrollera insatserna för minskad miljöbelastning.

Högskolan har valt att samla miljöledningssystemet  på webben. Här finner du rutiner och information kring arbetet som krävs för att nå högskolans mål för hållbar utveckling. Här finns också förklaringar till vad ett miljöledningssystem är och vilka krav som ställs på ett sådant.

Högskolan i Borås har valt att använda sig av standarden ISO 14001 i sitt miljöledningsarbete.

Läs mer

Om miljöledningssystemet

Högskolans miljöutredning 2015 (PDF)

Högskolans miljöutredning 2010 (PDF)

Rapportera avvikelser och förbättringsförslag

Högskolans hållbarhetsarbete bygger på ständiga förbättringar, därför är det viktigt med dina åsikter. Har du några funderingar eller förslag för att göra vårt arbete bättre vill vi gärna ta del av dem.
Fyll i uppgifter nedan. Obs! Namn och e-post är frivilliga uppgifter, vill du får svar rekommenderar vi dock att du fyller i din e-postadress.
Ärendet gäller (måste anges)*