Huvudmeny
en grön spelpjäs uppstorat av ett förstorningsglas

Miljörevision

Miljörevisioner genomförs kontinuerligt, både av högskolans egna miljörevisorer och av en tredje part, så kallad extern revision.

Om organisationen uppfyller kraven i standarden ISO 14001 vid en extern revision erhålls ett certifikat som bevis. Högskolans certifikat finns på vår hemsida.

Resultatet från både den interna och externa miljörevisionen fungerar som underlag för förbättring av miljöledningssystemet och är därmed också en grund för att utveckla arbetet med handlingsplanerna.

Revisioner sker flera gånger per år vilket krävs för att kunna analysera hela verksamheten. Miljörevisionen kontrollerar dels om miljöledningssystemet uppfyller alla krav enligt kravdokumentet samt om ledningssystemet fungerar i praktiken.