Huvudmeny
Rad med brevlådor med natur i bakgrunden

Rapportera avvikelser och lämna förbättringsförslag

Högskolan i Borås arbetar aktivt för att bli bättre på hållbarhet och miljö. Nu kan du som upptäcker brister eller att högskolan inte uppfyller ställda krav hjälpa till genom att rapportera in avvikelser och lämna in förbättringsförslag.

När något inte uppfyller ställda krav eller när något ställer till skada på miljön är det en avvikelse enligt miljöledningsspråk. Ett förbättringsförslag är helt enkelt ett förslag på något som kan bli bättre inom miljö- och hållbarhetsområdet. Arbetet med avvikelser och förbättringsförslag är ett sätt att ständigt förbättra och utveckla miljö- och hållbarhetsarbetet.

Längst ner på sidan kan du anmäla avvikelser, förbättringsförslag och ställa frågor!

Exempel på avvikelser är:

  • att en riktlinje inte är känd av personalen
  • att en rutin inte är uppdaterad
  • att man inte följer lagar, krav och rutiner (t.ex. inga kemikalier i avlopp eller papperskorg, felsorterat avfall)
  • att en incident sker i en laborationssal (t.ex. utsläpp av gas, kemikaliespill till brunn)

Exempel på förbättringsåtgärder är:

  • hur vi kan minska energiförbrukningen
  • hur vi kan förbättra sidorna om hållbarhet på webben
  • förslag på helt nya områden att arbeta med, inom miljö och hållbarhet

En händelse kan vara en avvikelse även om inte något allvarligt inträffade. Men vi behöver din åsikt för att förbättra arbetssättet och för att undvika olyckor i framtiden.

Avvikelser och förbättringsförslag kan handla om vad som helst inom hållbarhetsområdet.

Var och en som upptäcker en avvikelse är ansvarig för att rapportera den!

Vi vill gärna ta del av dina förbättringsförslag och de avvikelser du noterat. Det är viktigt att vi arbetar mot förbättringar!

Rapportera avvikelser och förbättringsförslag

Högskolans hållbarhetsarbete bygger på ständiga förbättringar, därför är det viktigt med dina åsikter. Har du några funderingar eller förslag för att göra vårt arbete bättre vill vi gärna ta del av dem.
Fyll i uppgifter nedan. Obs! Namn och e-post är frivilliga uppgifter, vill du får svar rekommenderar vi dock att du fyller i din e-postadress.
Ärendet gäller (måste anges)*