Huvudmeny
En kvist med löv och solsken

Organisering av hållbarhetsarbetet

Björn Brorström, ordförande för hållbarhetsrådet, har det övergripande ansvaret att hållbar utveckling integreras i högskolans verksamhet.

Birgitta Påhlsson är samordnare för hållbar utveckling och ansvarar för att utveckla arbetet med att integrera hållbar utveckling i verksamheten. Som ett stöd i detta arbete finns hållbarhetsrådet, ett rådgivande organ för frågor inom hållbar utveckling. Tina Ottosson ansvarar för utveckling och samordning av högskolans miljöledningssystem och organisationens direkta miljöpåverkan.