Huvudmeny
papper, penna och växtlighet

Redovisning

Årligen är statliga myndigheter ålagda att rapportera sitt miljöarbete till regeringen och Naturvårdsverket. Högskolans rapporter från och med år 2011 finns att tillgå nedan. Se även intern redovisning av måluppfyllelse samt utdrag ur högskolans årsredovisning.

Resultat – Högskolans hållbarhetsarbete

Inrapportering till Naturvårdsverket

Måluppfyllelse

OBS! Från och med 1 juli 2014 ändras Högskolan i Borås organisation, och de tidigare enheterna benämnda "institutioner" försvinner, likaså Gemensamma förvaltningen samt Bibliotek- och läranderesurser. I dokument skrivna före 1 juli 2014 kan dessa begrepp finnas med. Dokument uppdateras löpande.