Huvudmeny

Svenska som andraspråk, 31-45 hp

15 hp, deltid 50% – distans

Kursinformation

Termin: HT 2014
Kurskod: 11SA02
Typ av kurs: Fristående
Studietakt: deltid 50%
Studietid: blandade tider
Studieort: Borås
– distans Studieperiod: 2014-09-01 - 2015-01-18

Kontakt

För utbildningsfrågor:
Kursansvarig Lars-Gunnar Forslund
Kursansvarig Britt Heikkilä
Studievägledare Susanne Fogelkvist
Kontakta Studievägledningen
För övriga frågor: Kontakta StudentCentrum

Dokument

Kursplan