Huvudmeny

Familjehälsovård med inriktning mot vuxna och äldre inkl. förskrivning av förbrukningsartiklar och tekniska hjälpmedel

15 hp, deltid 50%

Kursinformation

Termin: VT 2010
Kurskod: VDÄ01D
Typ av kurs: Fristående
Studietakt: deltid 50%
Studietid: dag
Studieort: Borås
Studieperiod: 2010-01-18 - 2010-06-06

Kontakt

För utbildningsfrågor:
Kursansvarig EBB
Studievägledare reh
Kontakta Studievägledningen
För övriga frågor: Kontakta StudentCentrum

Dokument

Kursplan