Huvudmeny

Vetenskaplig metod - kvalitativa och kvantitativa ansatser

7,5 hp, deltid 50%

Kursinformation

Termin: VT 2010
Kurskod: VMA013
Typ av kurs: Fristående
Studietakt: deltid 50%
Studietid: dag
Studieort: Borås
Studieperiod: 2010-03-29 - 2010-06-06

Kontakt


Kursansvarig: Henrik Andersson
Studievägledare: Emelie Källquist
Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen

Dokument

Kursplan och litteraturlista (pdf)