Huvudmeny

Kvalitativ metod med livsvärldsteoretisk grund

7,5 hp, deltid 50%

Kursinformation

Termin: VT 2011
Kurskod: 62LM01
Typ av kurs: Fristående
Studietakt: deltid 50%
Studietid: dag
Studieort: Borås
Studieperiod: 2011-03-28 - 2011-06-05

Kontakt


Kursansvarig: Gunilla Carlsson
Studievägledare: Emelie Källquist
Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen

Dokument

Kursplan och litteraturlista (pdf)