Huvudmeny

Familjehälsovård med inriktning mot vuxna och äldre inkl. förskrivning av förbrukningsartiklar och tekniska hjälpmedel

15 hp, deltid 50% – distans

Kursinformation

Termin: VT 2012
Kurskod: 62DÄ01
Typ av kurs: Fristående
Studietakt: deltid 50%
Studietid: dag
Studieort: Borås
– distans Studieperiod: 2012-01-16 - 2012-06-03

Kontakt


Kursansvarig: Sara Larsson Fällman
Studievägledare: Leane Johansson
Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen

Dokument

Kursplan är ej fastställd