Huvudmeny

Svenska med didaktisk inriktning I med verksamhetsförlagd utbildning

30 hp, heltid 100%

Kursinformation

Termin: VT 2012
Kurskod: 11SD00
Typ av kurs: Fristående
Studietakt: heltid 100%
Studietid: dag
Studieort: Borås
Studieperiod: 2012-01-16 - 2012-06-03

Kontakt

Kursen ges vid Institutionen för pedagogik.

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen

Dokument

Kursplan och litteraturlista (pdf)