Huvudmeny

Vetenskaplig metod - kvalitativa och kvantitativa ansatser

7,5 hp, deltid 50% – distans

Kursinformation

Termin: VT 2012
Kurskod: 62AM01
Typ av kurs: Fristående
Studietakt: deltid 50%
Studietid: dag
Studieort: Borås
– distans Studieperiod: 2012-01-16 - 2012-03-25

Kontakt

För utbildningsfrågor:
Kursansvarig Henrik Andersson
Studievägledare Leane Johansson
Kontakta Studievägledningen
För övriga frågor: Kontakta StudentCentrum

Dokument

Kursplan