Huvudmeny

Fältstudie D

15 hp, heltid 100%

Kursinformation

Termin: VT 2015
Kurskod: 51FS20
Typ av kurs: Sommarkurs
Studietakt: heltid 100%
Studietid: blandade tider
Studieort: Ortsoberoende
Studieperiod: 2015-06-08 - 2015-08-16

Kontakt

För utbildningsfrågor:
Examinator Lars G Strömberg
Kursansvarig KATI
Kontakta Studievägledningen
För övriga frågor: Kontakta StudentCentrum

Dokument

Kursplan