Huvudmeny

Svenska som andraspråk för utländska akademiker för ett hållbart samhälls- och arbetsliv: fortsättningskurs 31-60 hp

30 hp, heltid 100%

Kursinformation

Termin: VT 2016
Kurskod: 10IA20
Typ av kurs: Fristående
Studietakt: heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås
Studieperiod: 2016-01-18 - 2016-06-05

Kontakt

Kursen ges vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
För kursspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a3@hb.se.
Telefon: 033-435 4013 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen

Dokument

Kursplan och litteraturlista (pdf)

Kursrapport