Huvudmeny

Barnmorskeutbildning

90 hp, heltid 100%

Programinformation

Starttermin: HT 2010
Programkod: GBARD
Programtillfälleskod: GBARD10h
Studietakt: heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Kontakt

För utbildningsfrågor:
Programansvarig mml
Studievägledare Emelie Källquist
Kontakta Studievägledningen
För övriga frågor: Kontakta StudentCentrum

Högskolan i Borås
501 90 Borås
Telefon: 033-435 4000
Besöksadress: Allégatan 1

Dokument

Utbildningsplan

Blockschema

Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.

Hösten 2010

Förlossningskonst 1
62BF11 (Kursplan)
Anm. kod T0001042
Typ Obl.
Period 8 nov - 6 mar
Kvinnohälsovård 1
62BK11 (Kursplan)
Anm. kod T0001124
Typ Obl.
Period 8 nov - 6 mar
Obstetrik, gynekologi och neonatologi 1
62BO11 (Kursplan)
Anm. kod T0001074
Typ Obl.
Period 30 aug - 16 jan
Sexuell och reproduktiv hälsa 1
62BS11 (Kursplan)
Anm. kod T0001040
Typ Obl.
Period 30 aug - 16 jan

Våren 2011

Förlossningskonst 2
62BF21 (Kursplan)
Anm. kod T0001046
Typ Obl.
Period 11 apr - 6 nov
Kvinnohälsovård 2
62BK21 (Kursplan)
Anm. kod T0001126
Typ Obl.
Period 11 apr - 6 nov
Obstetrik, gynekologi och neonatologi 2
62BO21 (Kursplan)
Anm. kod T0001125
Typ Obl.
Period 7 mar - 18 sep
Sexuell och reproduktiv hälsa 2
62BS21 (Kursplan)
Anm. kod T0001045
Typ Obl.
Period 7 mar - 18 sep

Hösten 2011

Examensarbete med inriktning mot barnmorskans arbete
62BX01 (Kursplan)
Anm. kod T0001049
Typ Obl.
Period 7 nov - 15 jan