Huvudmeny

Butikschefsutbildning med inriktning mot textil och mode

120 hp, heltid 100%

Programinformation

Starttermin: HT 2010
Programkod: DTMBU
Programtillfälleskod: DTMBU10h
Studietakt: heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Kontakt

För utbildningsfrågor:
Programansvarig Agneta Nordlund Andersson
Kontakta Studievägledningen
För övriga frågor: Kontakta StudentCentrum

Högskolan i Borås
501 90 Borås
Telefon: 033-435 4000
Besöksadress: Skaraborgsvägen 3

Dokument

Utbildningsplan

Blockschema

Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.

Hösten 2011

Färg och beredning med reklamationshantering
TFB03A (Kursplan)
Anm. kod D58H1
Typ Obl.
Period 29 aug - 6 nov
Konfektionsteknik för Butikschefer
TKB011 (Kursplan)
Anm. kod D64H1
Typ Obl.
Period 7 nov - 15 jan
Marknadsföring
51MA01 (Kursplan)
Anm. kod D65H1
Typ Obl.
Period 29 aug - 6 nov

Våren 2012

Examensarbete för butikschefer, inriktning textil och mode
SEA02B (Kursplan)
Anm. kod D56V2
Typ Obl.
Period 26 mar - 3 jun
Fältstudie A
SFB011 (Kursplan)
Anm. kod D62V2
Typ Valbar.
Period 16 jan - 25 mar
Juridik för butikschefer
51JB01 (Kursplan)
Anm. kod D57V2
Typ Obl.
Period 16 jan - 25 mar
Strategisk marknadsföring
TMS021 (Kursplan)
Anm. kod D40V2
Typ Valbar.
Period 16 jan - 25 mar

Hösten 2012

Framtidens modebutik
51FR01 (Kursplan)
Anm. kod D114H
Typ Obl.
Period 3 sep - 11 nov
Ledarskap och hållbar textil utveckling
51LE10 (Kursplan)
Anm. kod D118H
Typ Obl.
Period 12 nov - 20 jan
Modejournalistik, grundkurs
51MJ01 (Kursplan)
Anm. kod D98H2
Typ Obl.
Period 3 sep - 11 nov
Vetenskaplig metod för butikschefer
51VB01 (Kursplan)
Anm. kod D115H
Typ Obl.
Period 12 nov - 20 jan

Våren 2013

Examensarbete för butikschefer, kandidatexamen
51LE60 (Kursplan)
Anm. kod D71V3
Typ Obl.
Period 1 apr - 9 jun
Textilt management i ett detaljhandelsperspektiv
51LE50 (Kursplan)
Anm. kod D69V3
Typ Obl.
Period 21 jan - 31 mar