Huvudmeny

Civilekonomprogrammet

240 hp, heltid 100%

Programinformation

Starttermin: HT 2010
Programkod: ACEKO
Programtillfälleskod: ACEKO10h
Studietakt: heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Kontakt

För utbildningsfrågor:
Kontakta Studievägledningen
För övriga frågor: Kontakta StudentCentrum

Högskolan i Borås
501 90 Borås
Telefon: 033-435 4000
Besöksadress: Allégatan 1

Dokument

Utbildningsplan

Blockschema

Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.

Hösten 2010

Makroekonomi
SMA101 (Kursplan)
Anm. kod IDA01346
Typ Obl.
Period 30 aug - 7 nov
Marknadsföring för ekonomer
SMG011 (Kursplan)
Anm. kod IDA01347
Typ Obl.
Period 30 aug - 7 nov
Mikroekonomi
SMI01A (Kursplan)
Anm. kod IDA01348
Typ Obl.
Period 8 nov - 16 jan
Organisationsdesign och managementrecept
SOM011 (Kursplan)
Anm. kod IDA01349
Typ Obl.
Period 8 nov - 16 jan

Våren 2011

Finansiell planering
SFI011 (Kursplan)
Anm. kod IDA01344
Typ Obl.
Period 28 mar - 5 jun
Internationell ekonomi
SIE01A (Kursplan)
Anm. kod IDA01345
Typ Obl.
Period 28 mar - 5 jun
Redovisningens grunder och tekniker
SRT011 (Kursplan)
Anm. kod IDA01343
Typ Obl.
Period 17 jan - 27 mar
Statistik
SNS011 (Kursplan)
Anm. kod IDA01342
Typ Obl.
Period 17 jan - 27 mar

Hösten 2011

Affärsjuridik I
JAF021 (Kursplan)
Anm. kod IDA01339
Typ Obl.
Period 29 aug - 15 jan
Ekonomistyrning 1
SES01G (Kursplan)
Anm. kod IDA01340
Typ Obl.
Period 29 aug - 6 nov
Externredovisning
SEX01B (Kursplan)
Anm. kod IDA01341
Typ Obl.
Period 7 nov - 15 jan

Våren 2012

Finansiell ekonomi
SFE011 (Kursplan)
Anm. kod IDA01330
Typ Obl.
Period 16 jan - 25 mar
Kreativt management
SKM011 (Kursplan)
Anm. kod IDA01332
Typ Obl.
Period 26 mar - 3 jun
Statistik II
NST011 (Kursplan)
Anm. kod IDA01333
Typ Obl.
Period 26 mar - 3 jun
Strategisk marknadsföring
SSM011 (Kursplan)
Anm. kod IDA01331
Typ Obl.
Period 16 jan - 25 mar

Hösten 2012

Balanserat management
SBM012 (Kursplan)
Anm. kod IDA01304
Gruppnamn MANG
Typ Obl.
Period 3 sep - 20 jan
Direkt- och interaktiv marknadsföring
SDI022 (Kursplan)
Anm. kod IDA01301
Gruppnamn MFÖR
Typ Obl.
Period 3 sep - 11 nov
Ekonomistyrning II
SEK012 (Kursplan)
Anm. kod IDA01309
Gruppnamn REDO
Typ Valbar.
Period 12 nov - 20 jan
Finansieringsteori
SFI012 (Kursplan)
Anm. kod IDA01307
Gruppnamn REDO
Typ Valbar.
Period 3 sep - 11 nov
Marknadskommunikation
SMK012 (Kursplan)
Anm. kod IDA01300
Gruppnamn MFÖR
Typ Obl.
Period 3 sep - 11 nov
Marknadsundersökning och marknadsanalys
SMM022 (Kursplan)
Anm. kod IDA01302
Gruppnamn MFÖR
Typ Obl.
Period 12 nov - 20 jan
Performativ managementrevision
SPV012 (Kursplan)
Anm. kod IDA01305
Gruppnamn MANG
Typ Obl.
Period 3 sep - 20 jan
Redovisningens informationssystem
NRD021 (Kursplan)
Anm. kod IDA01310
Gruppnamn REDO
Typ Valbar.
Period 12 nov - 20 jan
Redovisningsteori och koncernredovisning
21RK1C (Kursplan)
Anm. kod IDA01306
Gruppnamn REDO
Typ Valbar.
Period 3 sep - 11 nov
Skatterätt I
JSK01G (Kursplan)
Anm. kod IDA01308
Gruppnamn REDO
Typ Obl.
Period 3 sep - 20 jan
Tjänstemarknadsföring och servicelogik
STS032 (Kursplan)
Anm. kod IDA01303
Gruppnamn MFÖR
Typ Obl.
Period 12 nov - 20 jan

Våren 2013

Affärsjuridik II
JAF211 (Kursplan)
Anm. kod IDA01323
Gruppnamn REDO
Typ Valbar.
Period 21 jan - 31 mar
Data Mining
NDM013 (Kursplan)
Anm. kod IDA01319
Gruppnamn MFÖR
Typ Obl.
Period 21 jan - 9 jun
Entreprenörskap och affärsutveckling
SEN012 (Kursplan)
Anm. kod IDA01318
Gruppnamn MANG
Typ Obl.
Period 21 jan - 9 jun
Entreprenörskap och affärsutveckling
SEN012 (Kursplan)
Anm. kod IDA01318
Gruppnamn REDO
Typ Valbar.
Period 21 jan - 9 jun
Entreprenörskap och affärsutveckling
SEN012 (Kursplan)
Anm. kod IDA01318
Gruppnamn MFÖR
Typ Obl.
Period 21 jan - 9 jun
Fallstudie i redovisningspraktik
21FP1C
Anm. kod IDA01325
Gruppnamn REDO
Typ Valbar.
Period 1 apr - 9 jun
Fallstudie i redovisningspraktik
21FP1C
Anm. kod IDA01322
Gruppnamn MANG
Typ Obl.
Period 1 apr - 9 jun
Management och revision i professionella organisationer
SMO012 (Kursplan)
Anm. kod IDA01324
Gruppnamn REDO
Typ Valbar.
Period 21 jan - 31 mar
Management och revision i professionella organisationer
SMO012 (Kursplan)
Anm. kod IDA01321
Gruppnamn MANG
Typ Obl.
Period 21 jan - 31 mar
Projektorienterad och reflekterande marknadsföringspraktik
21PM1C (Kursplan)
Anm. kod IDA01320
Gruppnamn MFÖR
Typ Obl.
Period 1 apr - 9 jun

Hösten 2013

Analys och bedömning av företag och förvaltning
SAN023 (Kursplan)
Anm. kod A86H3
Typ Obl.
Period 11 nov - 20 jan
Forskningsmetoder i företagsekonomi
22FF1D (Kursplan)
Anm. kod A87H3
Typ Obl.
Period 11 nov - 20 jan
Internationell redovisning
22IR1D (Kursplan)
Anm. kod A88H3
Typ Obl.
Period 2 sep - 10 nov
Konsumentbeteende
SKB013 (Kursplan)
Anm. kod A89H3
Gruppnamn MFÖR
Typ Obl.
Period 2 sep - 10 nov
Ledarskap och reflekterande etik
SLR013 (Kursplan)
Anm. kod A90H3
Typ Obl.
Period 2 sep - 10 nov
Pragmatiskt förändringsledarskap
22PF1D (Kursplan)
Anm. kod A91H3
Typ Obl.
Period 2 sep - 20 jan
Relationsmarknadsföring och CRM
SRM013 (Kursplan)
Anm. kod A92H3
Typ Obl.
Period 11 nov - 20 jan

Våren 2014

Självständigt arbete för civilekonomexamen
22SC3D (Kursplan)
Anm. kod A66V4
Typ Obl.
Period 20 jan - 8 jun