Huvudmeny

Energiingenjör

180 hp, heltid 100%

Programinformation

Starttermin: HT 2010
Programkod: KENER
Programtillfälleskod: KENER10h
Studietakt: heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Kontakt

För utbildningsfrågor:
Programansvarig RKJ
Kontakta Studievägledningen
För övriga frågor: Kontakta StudentCentrum

Högskolan i Borås
501 90 Borås
Telefon: 033-435 4000
Besöksadress: Allégatan 1

Dokument

Utbildningsplan

Blockschema

Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.

Hösten 2012

CAD för VVS-installationer
41N14C (Kursplan)
Anm. kod TEKN0597
Gruppnamn Allmän
Typ Obl.
Period 29 okt - 23 dec
El-CAD och ritteknik
TE2311 (Kursplan)
Anm. kod TEKN0591
Gruppnamn El
Typ Obl.
Period 3 sep - 28 okt
Industriprojekt för energiingenjörer
41N17C (Kursplan)
Anm. kod TEKN0592
Gruppnamn El
Typ Obl.
Period 29 okt - 23 dec
Industriprojekt för energiingenjörer
41N17C (Kursplan)
Anm. kod TEKN0596
Gruppnamn Allmän
Typ Obl.
Period 3 sep - 28 okt
Projektteknik
TT141B (Kursplan)
Anm. kod TEKN0523
Gruppnamn Allmän
Typ Obl.
Period 29 okt - 23 dec
Projektteknik
TT141B (Kursplan)
Anm. kod TEKN0590
Gruppnamn El
Typ Obl.
Period 3 sep - 28 okt

Våren 2013

Elanläggnings- och och reläskyddsteknik
41N09C (Kursplan)
Anm. kod TEKN0594
Gruppnamn El
Typ Obl.
Period 21 jan - 24 mar
Examensarbete i energiteknik
41N12E (Kursplan)
Anm. kod TEKN0595
Typ Obl.
Period 25 mar - 9 jun
Fjärrvärme
41N16C (Kursplan)
Anm. kod TEKN0599
Typ Obl.
Period 21 jan - 24 mar
Industriell energihushållning
41N11C (Kursplan)
Anm. kod TEKN0598
Typ Obl.
Period 21 jan - 24 mar
Kraftelektronik
41N13C (Kursplan)
Anm. kod TEKN0593
Gruppnamn El
Typ Obl.
Period 21 jan - 24 mar

Hösten 2013

Examensarbete i energiteknik
41N12E (Kursplan)
Anm. kod C107H
Typ Obl.
Period 2 sep - 22 dec
Grundläggande statistik och försöksplanering
TT2311 (Kursplan)
Anm. kod C45H3
Gruppnamn S
Typ Valbar.
Period 2 sep - 27 okt
Miljökunskap och miljöskydd
TT061A (Kursplan)
Anm. kod C71H3
Gruppnamn S
Typ Valbar.
Period 2 sep - 27 okt