Huvudmeny

Högskoletekniker i byggteknik - produktion

120 hp, heltid 100%

Programinformation

Starttermin: HT 2010
Programkod: KTEBY
Programtillfälleskod: KTEBY10h
Studietakt: heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Kontakt

Programansvarig JIS

Kontakta Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen

Högskolan i Borås
501 90 Borås
Telefon: 033-435 4000
Besöksadress: Allégatan 1

Dokument

Utbildningsplan är ej fastställd

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistan i kursplanen. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.