Huvudmeny

Lärare för grundskolans tidigare år med inriktning svenska, matematik och engelska

210 hp, heltid 100%

Programinformation

Starttermin: HT 2010
Programkod: LSMEN
Programtillfälleskod: LSMEN10h
Studietakt: heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Kontakt

För utbildningsfrågor:
Programansvarig IOL
Studievägledare Susanne Fogelkvist
Kontakta Studievägledningen
För övriga frågor: Kontakta StudentCentrum

Högskolan i Borås
501 90 Borås
Telefon: 033-435 4000
Besöksadress: Allégatan 1

Dokument

Utbildningsplan är ej fastställd

Blockschema

Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.

Våren 2010

Grundläggande perspektiv på svenska, matematik och engelska III
LGS002 (Kursplan)
Anm. kod E57V0
Typ Obl.
Period 18 jan - 6 jun

Hösten 2010

Förskoleverksamhet - grunden till lärande III: Didaktik och meningsskapande
LFK002 (Kursplan)
Anm. kod E12H0
Typ Obl.
Period 30 aug - 16 jan
Internationella studier
LIS01A (Kursplan)
Anm. kod E18H0
Typ Obl.
Period 30 aug - 16 jan
Lärare för förskola och förskoleklass - grunden till lärande II
LFK501 (Kursplan)
Anm. kod E15H0
Typ Obl.
Period 30 aug - 16 jan
Lärare för förskola och förskoleklass - grunden till lärande III: Didaktik och meningsskapande
LFK022 (Kursplan)
Anm. kod E61H0
Typ Obl.
Period 30 aug - 16 jan
Lärare för grundskolans senare år/Engelska med didaktisk inriktning II
LED501 (Kursplan)
Anm. kod E20H0
Typ Obl.
Period 30 aug - 16 jan
Lärare för grundskolans senare år/Svenska med didaktisk inriktning II
LSD501 (Kursplan)
Anm. kod E22H0
Typ Obl.
Period 30 aug - 16 jan
Lärare för grundskolans tidigare år med inriktning svenska, matematik och engelska I
LGS011 (Kursplan)
Anm. kod E23H0
Typ Obl.
Period 30 aug - 16 jan
Lärare för grundskolans tidigare år med inriktning svenska, matematik och engelska II
LGS501 (Kursplan)
Anm. kod E24H0
Typ Obl.
Period 30 aug - 16 jan
Lärare i naturvetenskap och matematik för grundskolans tidigare år - människa och miljö II
NMI501 (Kursplan)
Anm. kod E25H0
Typ Obl.
Period 30 aug - 16 jan
Läraren och lärandets villkor
LLV01A (Kursplan)
Anm. kod E27H0
Typ Obl.
Period 30 aug - 16 jan
Läraren och lärandets villkor
LLV01A (Kursplan)
Anm. kod E28H0
Typ Obl.
Period 30 aug - 16 jan
Läraren och yrkesrollen: Att utforska pedagogisk verksamhet 2 - examensarbete
12AU35 (Kursplan)
Anm. kod E29H0
Typ Obl.
Period 8 nov - 16 jan
Läraren och yrkesrollen: Lärarskap och ledarskap
12AU30 (Kursplan)
Anm. kod E32H0
Typ Obl.
Period 30 aug - 7 nov
Specialisering: Den tidiga läs- och skrivinlärningen
11SL00 (Kursplan)
Anm. kod E46H0
Typ Obl.
Period 30 aug - 16 jan
Specialisering: Engelska med didaktisk inriktning III
LED112 (Kursplan)
Anm. kod E47H0
Typ Obl.
Period 30 aug - 16 jan
Specialisering: Lärare i naturvetenskap och matematik för grundskolans tidigare år - människa och miljö II-B
NMI611 (Kursplan)
Anm. kod E51H0
Typ Obl.
Period 30 aug - 16 jan
Specialisering: Musik
LSM111 (Kursplan)
Anm. kod E52H0
Typ Obl.
Period 30 aug - 16 jan
Specialisering: Musik
11SM10 (Kursplan)
Anm. kod E62H0
Typ Obl.
Period 30 aug - 16 jan
Specialisering: Specialpedagogik
LSP40A (Kursplan)
Anm. kod E54H0
Typ Obl.
Period 30 aug - 16 jan

Våren 2011

Lärare för grundskolans tidigare år med inriktning svenska, matematik och engelska I
LGS011 (Kursplan)
Anm. kod E25V1
Typ Obl.
Period 17 jan - 5 jun

Hösten 2011

Lärare för grundskolans tidigare år med inriktning svenska, matematik och engelska II
LGS501 (Kursplan)
Anm. kod E29H1
Typ Obl.
Period 29 aug - 15 jan

Våren 2012

Läraren och demokratin
LLD01B (Kursplan)
Anm. kod E46V2
Typ Obl.
Period 16 jan - 3 jun

Hösten 2012

Internationella studier
LIS01A (Kursplan)
Anm. kod E77H2
Typ Valbar.
Period 3 sep - 20 jan
Specialisering: Bild
LSB011 (Kursplan)
Anm. kod E67H2
Typ Valbar.
Period 3 sep - 20 jan
Specialisering: Musik
11SM10 (Kursplan)
Anm. kod E68H2
Typ Valbar.
Period 3 sep - 20 jan
Specialisering: Naturvetenskap och teknik för årskurs 1 till 6
11SN01 (Kursplan)
Anm. kod E46H2
Typ Obl.
Period 3 sep - 20 jan
Specialisering: SO-ämnenas innehåll och didaktik
11SO01 (Kursplan)
Anm. kod E47H2
Typ Obl.
Period 3 sep - 20 jan
Specialisering: Specialpedagogik
LSP40A (Kursplan)
Anm. kod E69H2
Typ Valbar.
Period 3 sep - 20 jan

Våren 2013

Lärare för grundskolans tidigare år med inriktning svenska, matematik och engelska III
LGS012 (Kursplan)
Anm. kod E35V3
Typ Obl.
Period 21 jan - 9 jun

Hösten 2013

Läraren och yrkesrollen: Att utforska pedagogisk verksamhet 2 - examensarbete
12AU36 (Kursplan)
Anm. kod E42H3
Typ Obl.
Period 11 nov - 19 jan
Läraren och yrkesrollen: Lärarskap och ledarskap
12AU30 (Kursplan)
Anm. kod E43H3
Typ Obl.
Period 2 sep - 10 nov