Huvudmeny

Lärare i specialpedagogik/matematik för grundskolans senare år

270 hp, heltid 100%

Programinformation

Starttermin: HT 2010
Programkod: LSPEM
Programtillfälleskod: LSPEM10h
Studietakt: heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Kontakt

För utbildningsfrågor:
Programansvarig IOL
Studievägledare Susanne Fogelkvist
Kontakta Studievägledningen
För övriga frågor: Kontakta StudentCentrum

Högskolan i Borås
501 90 Borås
Telefon: 033-435 4000
Besöksadress: Allégatan 1

Dokument

Utbildningsplan är ej fastställd

Blockschema

Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.

Hösten 2010


Våren 2011

Lärare för grundskolans senare år/Matematik med didaktisk inriktning I
NMD011 (Kursplan)
Anm. kod E22V1
Typ Obl.
Period 17 jan - 5 jun

Hösten 2011

Lärare för grundskolans senare år/Matematik med didaktisk inriktning II
11MD01 (Kursplan)
Anm. kod E30H1
Typ Obl.
Period 29 aug - 15 jan

Våren 2012

Lärare för grundskolans senare år/Matematik med didaktisk inriktning I
NMD011 (Kursplan)
Anm. kod E54V2
Typ Obl.
Period 16 jan - 3 jun
Lärare i specialpedagogik I: Specialpedagogik och utveckling av lärandemiljön
LSP011 (Kursplan)
Anm. kod E60V2
Typ Obl.
Period 16 jan - 3 jun
Läraren och demokratin
LLD01B (Kursplan)
Anm. kod E46V2
Typ Obl.
Period 16 jan - 3 jun

Hösten 2012

Internationella studier
LIS01A (Kursplan)
Anm. kod E77H2
Typ Valbar.
Period 3 sep - 20 jan
Lärare för grundskolans senare år/Matematik med didaktisk inriktning II
11MD01 (Kursplan)
Anm. kod E73H2
Typ Valbar.
Period 3 sep - 20 jan
Lärare i specialpedagogik II: Hinder och möjligheter
LSP501 (Kursplan)
Anm. kod E74H2
Typ Obl.
Period 3 sep - 20 jan
Specialisering: Bild
LSB011 (Kursplan)
Anm. kod E67H2
Typ Valbar.
Period 3 sep - 20 jan
Specialisering: Musik
11SM10 (Kursplan)
Anm. kod E68H2
Typ Valbar.
Period 3 sep - 20 jan
Specialisering: Specialpedagogik
LSP40A (Kursplan)
Anm. kod E69H2
Typ Valbar.
Period 3 sep - 20 jan

Våren 2013

Läraren och demokratin
LLD01B (Kursplan)
Anm. kod E36V3
Typ Obl.
Period 21 jan - 9 jun

Hösten 2013

Specialisering: Lärare för grundskolans senare år/Engelska med didaktisk inriktning III
11ED90 (Kursplan)
Anm. kod E62H3
Typ Obl.
Period 2 sep - 19 jan
Specialisering: Lärare för grundskolans senare år/Svenska med didaktisk inriktning III
11SD90 (Kursplan)
Anm. kod E41H3
Typ Obl.
Period 2 sep - 19 jan

Våren 2014

Matematik med didaktisk inriktning III
12MD00 (Kursplan)
Anm. kod E51V4
Typ Obl.
Period 20 jan - 8 jun

Hösten 2014

Läraren och yrkesrollen: Att utforska pedagogisk verksamhet 2 - examensarbete
12AU36 (Kursplan)
Anm. kod E28H4
Typ Obl.
Period 10 nov - 18 jan
Läraren och yrkesrollen: Lärarskap och ledarskap
12AU30 (Kursplan)
Anm. kod E29H4
Typ Obl.
Period 1 sep - 9 nov

Våren 2015

VFU i ett ämnesdidaktiskt perspektiv
LVF01A (Kursplan)
Anm. kod E77V5
Typ Obl.
Period 19 jan - 7 jun