Huvudmeny

Magisterprogram i vårdvetenskap med inriktning mot akutsjukvård

60 hp, heltid 100%

Programinformation

Starttermin: HT 2010
Programkod: VAMAS
Programtillfälleskod: VAMAS10h
Studietakt: heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Kontakt

För utbildningsfrågor:
Programansvarig Henrik Andersson
Studievägledare Emelie Källquist
Kontakta Studievägledningen
För övriga frågor: Kontakta StudentCentrum

Högskolan i Borås
501 90 Borås
Telefon: 033-435 4000
Besöksadress: Allégatan 1

Dokument

Utbildningsplan

Blockschema

Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.

Hösten 2010

Akutvård
62AA01 (Kursplan)
Anm. kod T0001114
Typ Obl.
Period 30 aug - 16 jan
Vårdande bedömning vid akuta tillstånd inom akutsjukvård
62AV01 (Kursplan)
Anm. kod T0001115
Typ Obl.
Period 30 aug - 16 jan

Våren 2011

Examensarbete i vårdvetenskap med inriktning mot akutsjukvård
62AX01 (Kursplan)
Anm. kod F03V1
Typ Obl.
Period 28 mar - 5 jun
Professionsstärkande ledarskap
62AP01 (Kursplan)
Anm. kod F02V1
Typ Obl.
Period 17 jan - 27 mar
Vetenskaplig metod - kvalitativa och kvantitativa ansatser
62AM01 (Kursplan)
Anm. kod F01V1
Typ Obl.
Period 17 jan - 27 mar