Huvudmeny

Magisterutbildning i textilteknologi

60 hp, heltid 100%

Programinformation

Starttermin: HT 2010
Programkod: DMATE
Programtillfälleskod: DMATE10h1
Studietakt: heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Kontakt

För utbildningsfrågor:
Programansvarig Nils-Krister Persson
Kontakta Studievägledningen
För övriga frågor: Kontakta StudentCentrum

Högskolan i Borås
501 90 Borås
Telefon: 033-435 4000
Besöksadress: Skaraborgsvägen 3

Dokument

Utbildningsplan

Blockschema

Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.