Huvudmeny

Organisations- och personalutvecklare i samhället

180 hp, heltid 100%

Programinformation

Starttermin: HT 2010
Programkod: SGOPU
Programtillfälleskod: SGOPU10h
Studietakt: heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Kontakt

För utbildningsfrågor:
Programadministratör Ewa Rolling
Studievägledare Susanne Fogelkvist
Biträdande programansvarig Tora Dahl Jakobsen
Kontakta Studievägledningen
För övriga frågor: Kontakta StudentCentrum

Högskolan i Borås
501 90 Borås
Telefon: 033-435 4000
Besöksadress: Allégatan 1

Dokument

Utbildningsplan

Blockschema

Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.

Hösten 2010

Arbetsorganisation, utveckling och lärande
SAU01A (Kursplan)
Anm. kod E01H0
Typ Obl.
Period 8 nov - 16 jan
Mångfald i arbetslivet
SML01A (Kursplan)
Anm. kod E36H0
Typ Obl.
Period 4 okt - 7 nov
Organisation, samhälle och individ
SOI01A (Kursplan)
Anm. kod E38H0
Typ Obl.
Period 30 aug - 3 okt

Våren 2011

Ekonomistyrning
11ES00 (Kursplan)
Anm. kod E08V1
Typ Obl.
Period 2 maj - 5 jun
Grundläggande företagsekonomi
11FE00 (Kursplan)
Anm. kod E11V1
Typ Obl.
Period 28 mar - 1 maj
Psykosociala aspekter
SPA01B (Kursplan)
Anm. kod E39V1
Typ Obl.
Period 21 feb - 27 mar
Rekrytering
11RE00 (Kursplan)
Anm. kod E40V1
Typ Obl.
Period 17 jan - 20 feb

Hösten 2011

Arbetsvetenskap 1A: Det moderna arbetslivets framväxt
SAB10A (Kursplan)
Anm. kod E45H1
Typ Valbar.
Period 29 aug - 2 okt
Arbetsvetenskap 1B: Arbetsliv och arbetsmarknad
SAB20A (Kursplan)
Anm. kod E46H1
Typ Valbar.
Period 3 okt - 6 nov
Arbetsvetenskap 1C: Arbetsvetenskapens klassiker
SAB30A (Kursplan)
Anm. kod E58H1
Typ Valbar.
Period 12 dec - 15 jan
Arbetsvetenskap 1D: Introduktion till vetenskapsteori och metod
SAB40A (Kursplan)
Anm. kod E47H1
Typ Valbar.
Period 7 nov - 11 dec
Psykologi 1A: Psykologins klassiska skolor och perspektiv
11OP10 (Kursplan)
Anm. kod E48H1
Typ Valbar.
Period 29 aug - 2 okt
Psykologi 1B: Personlighet och intelligens
11OP20 (Kursplan)
Anm. kod E60H1
Typ Valbar.
Period 3 okt - 6 nov
Psykologi 1C: Kognitiva perspektiv
11OP30 (Kursplan)
Anm. kod E49H1
Typ Valbar.
Period 7 nov - 11 dec
Psykologi 1D: Socialpsykologi
11OP40 (Kursplan)
Anm. kod E50H1
Typ Valbar.
Period 12 dec - 15 jan
Sociologi 1A: Sociologiska grundperspektiv
SOC10A (Kursplan)
Anm. kod E51H1
Typ Valbar.
Period 29 aug - 2 okt
Sociologi 1B: Välfärd och ojämlikhet
SOC20A (Kursplan)
Anm. kod E52H1
Typ Valbar.
Period 3 okt - 6 nov
Sociologi 1C: Modern sociologisk teori
SOC30A (Kursplan)
Anm. kod E53H1
Typ Valbar.
Period 12 dec - 15 jan
Sociologi 1D: Introduktion till vetenskapsteori och metod
SOC401 (Kursplan)
Anm. kod E54H1
Typ Valbar.
Period 7 nov - 11 dec

Våren 2012

Arbetsvetenskap 1E: Organisation och ledarskap
SAB501 (Kursplan)
Anm. kod E01V2
Typ Valbar.
Period 16 jan - 19 feb
Arbetsvetenskap 1F: Arbetets påverkan på samhälle, organisation och individ
SAB601 (Kursplan)
Anm. kod PED0962
Typ Valbar.
Period 20 feb - 25 mar
Arbetsvetenskap 1G: Kvantitativ och kvalitativ metod
11OA70 (Kursplan)
Anm. kod E11V2
Typ Valbar.
Period 26 mar - 29 apr
Arbetsvetenskap 1H: Tillämpningsarbete
SAB801 (Kursplan)
Anm. kod E12V2
Typ Valbar.
Period 30 apr - 3 jun
Psykologi 1E: Utveckling och hälsa
11OP50 (Kursplan)
Anm. kod E13V2
Typ Valbar.
Period 16 jan - 19 feb
Psykologi 1F: Människans drivkrafter
SPS611 (Kursplan)
Anm. kod E14V2
Typ Valbar.
Period 20 feb - 25 mar
Psykologi 1G: Kvantitativ metod
11OP70 (Kursplan)
Anm. kod E15V2
Typ Valbar.
Period 26 mar - 29 apr
Psykologi 1H: Kvalitativ metod
11OP80 (Kursplan)
Anm. kod E18V2
Typ Valbar.
Period 30 apr - 3 jun
Sociologi 1E: Socialpsykologi, modernitet och identitet
11OS50 (Kursplan)
Anm. kod E19V2
Typ Valbar.
Period 16 jan - 19 feb
Sociologi 1F: Makrosociologi
SOC601 (Kursplan)
Anm. kod E20V2
Typ Valbar.
Period 20 feb - 25 mar
Sociologi 1G: Kvantitativ och kvalitativ metod
11OS70 (Kursplan)
Anm. kod E21V2
Typ Valbar.
Period 26 mar - 29 apr
Sociologi 1H: Tillämpningsarbete
SOC801 (Kursplan)
Anm. kod E22V2
Typ Valbar.
Period 30 apr - 3 jun

Hösten 2012

Arbetsvetenskap 2A: Identitet och styrning i dagens arbetsliv
SAB102 (Kursplan)
Anm. kod E08H2
Typ Valbar.
Period 3 sep - 7 okt
Arbetsvetenskap 2B: Samhällsvetenskaplig metod
11OA95 (Kursplan)
Anm. kod E09H2
Typ Valbar.
Period 8 okt - 11 nov
Arbetsvetenskap 2C: Uppsats
SAB312 (Kursplan)
Anm. kod E10H2
Typ Valbar.
Period 12 nov - 20 jan
Psykologi 2A: Forskningsmetod
11OP90 (Kursplan)
Anm. kod E15H2
Typ Valbar.
Period 3 sep - 7 okt
Psykologi 2A: Perspektiv på människa och vetenskap
11OP95 (Kursplan)
Anm. kod E16H2
Typ Valbar.
Period 8 okt - 11 nov
Psykologi 2B: Uppsats
SPS212 (Kursplan)
Anm. kod E17H2
Typ Valbar.
Period 12 nov - 20 jan
Sociologi 2A: Identitet och styrning i dagens arbetsliv
SOC102 (Kursplan)
Anm. kod E22H2
Typ Valbar.
Period 3 sep - 7 okt
Sociologi 2B: Samhällsvetenskaplig metod
11OS95 (Kursplan)
Anm. kod E23H2
Typ Valbar.
Period 8 okt - 11 nov
Sociologi 2C: Uppsats
SOC312 (Kursplan)
Anm. kod E24H2
Typ Valbar.
Period 12 nov - 20 jan

Våren 2013

Arbetsrätt
JAR101 (Kursplan)
Anm. kod E40V3
Typ Obl.
Period 21 jan - 31 mar
Projektarbete
SPR002 (Kursplan)
Anm. kod E41V3
Typ Obl.
Period 1 apr - 5 maj
Utvärdering
SUT002 (Kursplan)
Anm. kod E42V3
Typ Obl.
Period 6 maj - 9 jun