Huvudmeny

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot ambulanssjukvård

60 hp, heltid 100%

Programinformation

Starttermin: HT 2010
Programkod: GAMBU
Programtillfälleskod: GAMBU10h
Studietakt: heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Kontakt

Programansvarig Björn-Ove Suserud
Programadministratör Irene Lammassaari
Studievägledare Emelie Källquist

Kontakta Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen

Högskolan i Borås
501 90 Borås
Telefon: 033-435 4000
Besöksadress: Allégatan 1

Dokument

Utbildningsplan (pdf)

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistan i kursplanen. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.

Hösten 2010

Akutmedicin
62KA01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod T0000950
Typ Obl.
Period 30 aug - 16 jan
Prehospital akutsjukvård vid trauma
62MP01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod T0000952
Typ Obl.
Period 8 nov - 16 jan
Vårdande bedömning inom ambulanssjukvård
62MV01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod T0000951
Typ Obl.
Period 30 aug - 7 nov

Våren 2011

Ambulanssjukvård
62MA01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod T0000955
Typ Obl.
Period 17 jan - 5 jun
Examensarbete med inriktning mot ambulanssjukvård
62MX01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod T0000956
Typ Obl.
Period 17 jan - 5 jun