Huvudmeny

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot anestesisjukvård

60 hp, heltid 100%

Programinformation

Starttermin: HT 2010
Programkod: GANES
Programtillfälleskod: GANES10h
Studietakt: heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Kontakt

För utbildningsfrågor:
Programansvarig Eva Lagerström
Programadministratör Irene Lammassaari
Studievägledare Emelie Källquist
Kontakta Studievägledningen
För övriga frågor: Kontakta StudentCentrum

Högskolan i Borås
501 90 Borås
Telefon: 033-435 4000
Besöksadress: Allégatan 1

Dokument

Utbildningsplan

Blockschema

Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.

Hösten 2010

Akutmedicin
62KA01 (Kursplan)
Anm. kod T0000950
Typ Obl.
Period 30 aug - 16 jan
Anestesiologi
62NA01 (Kursplan)
Anm. kod T0000957
Typ Obl.
Period 30 aug - 7 nov
Perioperativ vård med inriktning mot anestesisjukvård 1
62NP11 (Kursplan)
Anm. kod T0000958
Typ Obl.
Period 8 nov - 16 jan

Våren 2011

Examensarbete med inriktning mot anestesisjukvård
62NX01 (Kursplan)
Anm. kod T0000960
Typ Obl.
Period 17 jan - 5 jun
Perioperativ vård med inriktning mot anestesisjukvård 2
62NP21 (Kursplan)
Anm. kod T0000959
Typ Obl.
Period 31 jan - 10 apr