Huvudmeny

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot intensivvård

60 hp, heltid 100%

Programinformation

Starttermin: HT 2010
Programkod: GINTE
Programtillfälleskod: GINTE10h
Studietakt: heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Kontakt

För utbildningsfrågor:
Programansvarig Jonas Karlsson
Studievägledare Emelie Källquist
Kontakta Studievägledningen
För övriga frågor: Kontakta StudentCentrum

Högskolan i Borås
501 90 Borås
Telefon: 033-435 4000
Besöksadress: Allégatan 1

Dokument

Utbildningsplan

Blockschema

Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.

Hösten 2010

Akutmedicin
62KA01 (Kursplan)
Anm. kod T0000950
Typ Obl.
Period 30 aug - 16 jan
Intensivvårdsteknik
62II01 (Kursplan)
Anm. kod T0000962
Typ Obl.
Period 8 nov - 16 jan
Vårdande bedömning inom intensivvård
62IV01 (Kursplan)
Anm. kod T0000961
Typ Obl.
Period 30 aug - 7 nov

Våren 2011

Examensarbete med inriktning mot intensivvård
62IX01 (Kursplan)
Anm. kod T0000964
Typ Obl.
Period 17 jan - 5 jun
Omvårdnad inom intensivvård
62IO01 (Kursplan)
Anm. kod T0000963
Typ Obl.
Period 31 jan - 10 apr