Huvudmeny

Textil produktutveckling med entreprenörs- och affärsinriktning

120 hp, heltid 100%

Programinformation

Starttermin: HT 2010
Programkod: DEPEN
Programtillfälleskod: DEPEN10h
Studietakt: heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Kontakt

För utbildningsfrågor:
Programansvarig Stig Nilsson
Kontakta Studievägledningen
För övriga frågor: Kontakta StudentCentrum

Högskolan i Borås
501 90 Borås
Telefon: 033-435 4000
Besöksadress: Skaraborgsvägen 3

Dokument

Utbildningsplan är ej fastställd

Blockschema

Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.

Hösten 2011

Funktionell textil
51FT01 (Kursplan)
Anm. kod D18H1
Typ Obl.
Period 7 nov - 15 jan
Textil fördjupning - innovation
51TF01 (Kursplan)
Anm. kod D19H1
Typ Obl.
Period 29 aug - 15 jan
Trikåteknik
TTV10A (Kursplan)
Anm. kod D20H1
Typ Obl.
Period 29 aug - 6 nov

Våren 2012

Entreprenörskap och affärsutveckling
SEA01B (Kursplan)
Anm. kod D08V2
Typ Obl.
Period 16 jan - 25 mar
Projektbaserat textilt utvecklingsarbete
51UT01 (Kursplan)
Anm. kod D58V2
Typ Obl.
Period 26 mar - 3 jun

Hösten 2012

Färglära för produktutveckling
TFP011 (Kursplan)
Anm. kod D110H
Typ Obl.
Period 1 okt - 11 nov
Hållbar textil utveckling
51HT01 (Kursplan)
Anm. kod D119H
Typ Obl.
Period 24 dec - 20 jan
Produktutveckling - Varukonstruktion
51PU02 (Kursplan)
Anm. kod D95H2
Typ Obl.
Period 12 nov - 23 dec
Projektstyrning
51PS51 (Kursplan)
Anm. kod D90H2
Typ Obl.
Period 3 sep - 30 sep
Textil projekt- och affärsutveckling
TPA012 (Kursplan)
Anm. kod D85H2
Typ Obl.
Period 3 sep - 20 jan

Våren 2013

Digital produktvisualisering
51DV01 (Kursplan)
Anm. kod D22V3
Typ Obl.
Period 21 jan - 10 feb
Examensarbete i textil produktutveckling och entreprenörskap
TET012 (Kursplan)
Anm. kod D28V3
Typ Obl.
Period 1 apr - 9 jun
Management och estetik med inriktning mot produktkommunikation
51SM01 (Kursplan)
Anm. kod D43V3
Typ Obl.
Period 11 feb - 31 mar
Vetenskaplig metod för textil produktutveckling
51MT01 (Kursplan)
Anm. kod D63V3
Typ Obl.
Period 4 mar - 31 mar