Huvudmeny

Textilingenjörsutbildning

180 hp, heltid 100%

Programinformation

Starttermin: HT 2010
Programkod: DTEIN
Programtillfälleskod: DTEIN10h
Studietakt: heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Kontakt

För utbildningsfrågor:
Programansvarig EMM
Kontakta Studievägledningen
För övriga frågor: Kontakta StudentCentrum

Högskolan i Borås
501 90 Borås
Telefon: 033-435 4000
Besöksadress: Skaraborgsvägen 3

Dokument

Utbildningsplan

Blockschema

Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.

Hösten 2011

Färg och beredning
TFB03B (Kursplan)
Anm. kod D46H1
Typ Obl.
Period 7 nov - 15 jan
Kvalitets- och miljöstyrning
51KM01 (Kursplan)
Anm. kod D47H1
Typ Obl.
Period 29 aug - 6 nov
Textil mekanik och hållfasthetslära
51MH01 (Kursplan)
Anm. kod D48H1
Typ Obl.
Period 29 aug - 6 nov
Trikåteknik, påbyggnad
51TP01 (Kursplan)
Anm. kod D49H1
Typ Obl.
Period 7 nov - 18 dec
Väveriteknik, påbyggnad
51VP01 (Kursplan)
Anm. kod D50H1
Typ Obl.
Period 19 dec - 29 jan

Våren 2012

Hållbar affärs- och produktutveckling
51HB01 (Kursplan)
Anm. kod D21V2
Typ Obl.
Period 26 mar - 3 jun
Textil materialteknik
51TX01 (Kursplan)
Anm. kod D47V2
Typ Obl.
Period 30 jan - 3 jun
Textilkemi med miljökemi
TTM011 (Kursplan)
Anm. kod D48V2
Typ Obl.
Period 16 jan - 25 mar

Hösten 2012

Grundläggande företagsekonomi
51FE01 (Kursplan)
Anm. kod D78H2
Typ Obl.
Period 3 sep - 11 nov
Produktionslogistik
51PL01 (Kursplan)
Anm. kod D97H2
Typ Obl.
Period 12 nov - 20 jan
Projektstyrning
51PS51 (Kursplan)
Anm. kod D90H2
Typ Obl.
Period 3 sep - 30 sep
Statistisk försöksplanering
51SF01 (Kursplan)
Anm. kod D89H2
Typ Obl.
Period 1 okt - 11 nov
Vetenskaplig metod och kommunikation
51VM01 (Kursplan)
Anm. kod D82H2
Typ Obl.
Period 12 nov - 20 jan

Våren 2013

Examensarbete för kandidatexamen, textilingenjör
TEX03C (Kursplan)
Anm. kod D27V3
Typ Obl.
Period 1 apr - 9 jun
Textilteknisk fördjupning - konfektionsteknik
51FK01 (Kursplan)
Anm. kod D61V3
Typ Valbar.
Period 21 jan - 31 mar
Textilteknisk fördjupning - Teknisk och funktionell textil
51AT01 (Kursplan)
Anm. kod D62V3
Typ Valbar.
Period 21 jan - 31 mar