Huvudmeny

Bibliotekarie

180 hp, heltid 100%

Programinformation

Starttermin: HT 2011
Programkod: NGBIB
Programtillfälleskod: NGBIB11h
Studietakt: heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Kontakt

För utbildningsfrågor:
Kontakta Studievägledningen
För övriga frågor: Kontakta StudentCentrum

Högskolan i Borås
501 90 Borås
Telefon: 033-435 4000
Besöksadress: Allégatan 1

Dokument

Utbildningsplan
Kursrapport_BIB11_BIB12_SocMed_V13.pdf
kursrapport_BIB11_BIB12_UtvUnderhWebbsidor_V13.pdf
Kursrapport_BIB11_Biblredskap_H13.pdf
Kursrapport_BIB11_FilesharingInternetPolitics_V13.pdf
Kursrapport_BIB11_Kandidatkurs_V14.pdf
Kursrapport_BIB11_KO3_V13.pdf
Kursrapport_BIB11_Projledning_V13.pdf

Blockschema

Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.

Hösten 2013

Automatiserade bibliotekssystem (ABS)
31BAB1 (Kursplan)
Anm. kod B07H3
Typ Valbar.
Period 7 okt - 6 nov
Barn, unga, läsning och samhället
31BUL1 (Kursplan)
Anm. kod B57H3
Typ Valbar.
Period 2 sep - 6 okt
Bibliotekens redskap och arbetsmetoder
31BRE1 (Kursplan)
Anm. kod B10H3
Typ Obl.
Period 7 nov - 17 jan
Elektronisk publicering med XHTML och CSS
31BEL1 (Kursplan)
Anm. kod B05H3
Typ Valbar.
Period 2 sep - 6 okt
Information Retrieval
31BIF1 (Kursplan)
Anm. kod B08H3
Typ Valbar.
Period 7 okt - 6 nov
Kulturpolitik
31BKU1 (Kursplan)
Anm. kod B45H3
Typ Valbar.
Period 7 okt - 10 nov
Utveckling och utvärdering av biblioteksverksamheter
31BUU1 (Kursplan)
Anm. kod B12H3
Typ Valbar.
Period 2 sep - 4 okt

Våren 2014

Biblioteks- och informationsvetenskapliga fältstudier 2
31BFÄ2 (Kursplan)
Anm. kod B08V4
Typ Obl.
Period 20 jan - 19 feb
Kandidatuppsats
31BUP1 (Kursplan)
Anm. kod B37V4
Typ Obl.
Period 24 mar - 8 jun
Vetenskapsteori och forskningsmetoder II
31BVF2 (Kursplan)
Anm. kod B28V4
Typ Obl.
Period 20 feb - 23 mar